Konkurrencebetingelser

Konkurrencen udbydes af Jyllands-Posten, Mediebyen 3, 8000 Aarhus C.

Deltagelse – hvad kan du forvente, når du deltager?

Det fremgår af den pågældende konkurrence, hvilken præmie der udloddes og i hvilken tidsperiode, konkurrencen løber.
Præmier kan ikke byttes til andre varer, kontanter eller gavekort. Jyllands-Posten afholder alle præmieafgifter. Skulle en person som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Jyllands-Posten sig ethvert ansvar i den forbindelse.
Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.
Ansatte i JP Politikens Hus samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.
Jyllands-Posten vil på intet tidspunkt sælge eller videregive dine informationer til tredjepart.

 

Sådan kontaktes vinderen

Vinderen udtrækkes umiddelbart efter, at konkurrencen er afsluttet. Alle vindere kontaktes direkte, enten på den oplyste e-mailadresse eller via telefon, hvis vinderen har oplyst sit telefonnummer. Vinderen har herefter syv dage til at svare og oplyse den adresse, som præmien skal sendes til. Modtager vi ikke et svar fra vinderen inden for syv dage, bortfalder retten til præmien, og en ny vinder udtrækkes.

Når vinderen har oplyst Jyllands-Posten om sin adresse, afsendes præmien hurtigst muligt.

 

Ændring af konkurrencevilkår

Jyllands-Posten forbeholder sig til enhver tid retten til at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen, hvis der er nogen anledning til, at den ikke kan gennemføres som beskrevet.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 87 38 37 37 kundeservice@jp.dk