Log on

Jyllands-Posten Mit JP

Abonnementsvilkår | Jyllands-Posten pr. 01.04.2017Abonnementsindhold

Jyllands-Posten kan foretage ændringer i leveringsformen og abonnementsindholdet. Se det aktuelle abonnementsindhold på mit.jp.dk eller kontakt vores kundecenter. Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området. Du kan nedgradere produkt og/eller antal leveringsdage uden varsel. Afvigelser til nærværende vilkår vil være beskrevet i ordrebekræftelsen eller i en særskilt aftale.Personlig side

Med et abonnement hos Jyllands-Posten har du mulighed for at oprette en personlig side på mit.jp.dk. Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Jyllands-Posten forbeholder sig retten til at spærre ad-gangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.Pris

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår af Jyllands-Postens hjemmeside, mit.jp.dk. Abonnementet kan være solgt ifm. en kampagne, og vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. Jyllands-Posten forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore produkter. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Ved månedsbetaling betragtes en måned for værende lig 30 dage. Abonnementet kan med fordel betales automatisk med betalingskort. Betaling med kort foregår i samarbejde med PayEx og MobilePay. Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Betales der med kort, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye perioder trækkes automatisk fra den konto, du har oplyst. Ønsker du at betale via giro-kort, opkræves et girogebyr pr. udsendte regning. Ønsker du at betale via betalingsservice, opkræves et gebyr pr. transaktion. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret. Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du give Jyllands-Posten meddelelse herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: første leveringsdag eller dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for allerede leverede produkter frem til tidspunktet for fortrydelse. Fortrydelsesretten gøres gældende ved at rette henvendelse til vores kundecenter. Underrettes der pr. brev eller mail er det tilstrækkeligt, at dette er sendt inden fristens udløb. Er abonnementet solgt sammen med et kampagneprodukt, skal kampagneproduktet returneres ubrugt i ubrudt original emballage, for at kunne gøre brug af fortrydelsesretten. Ved fortrydelse kan du bruge standardfortrydelsesformularen på mit.jp.dk.Fortrydelsesret ved køb af dagsadgang

Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af dagsadgang.Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet opsiges ved telefonisk kontakt til vores kundecenter, pr. e-mail, via kontaktformularen til vores kundecenter på mit.jp.dk/Kundecenter eller pr. brev, att: Kundecenter. Abonnementet kan opsiges med løbende måned plus en måneds varsel. Aftaleperioden løber fra første leveringsdag, og sættes abonnementet i bero, medtages denne periode ikke i beregning af aftaleperioden. Et abonnement fortsætter aktivt med levering af produkt i opsigelsesperioden. Udbetaling af et eventuelt tilgodehavende sker via bankoverførsel. Ved et eventuelt skyldigt beløb fremsendes en opkrævning derpå.Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Ved udebleven papiravis godtgøres et beløb svarende til den gennemsnitlige stykpris pr. avis. Er feriestop inkluderet i abonnementet, godskrives abonnementet produktions- og distributionsomkostninger ved afmelding af papiravisen i ferien. Elektroniske produkter godtgøres ikke. Udeblevne enkeltsektioner og forsinket avis godtgøres ikke.Force majeure

Jyllands-Posten er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.Ansvarsbegrænsning

Jyllands-Posten er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Jyllands-Posten er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Jyllands-Posten ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lov-givningen. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af produkter, men kan også bruges internt med henblik på forbedring af vores produkter. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.Ophavsret

Ethvert indhold i de af Jyllands-Posten leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Jyllands-Posten.Kontaktoplysninger

Jyllands-Posten

Grøndalsvej 3

8260 Viby J

Tlf.: 87 38 38 38

Kundecenter tlf.: 87 38 37 37

Hjemmeside: mit.jp.dk/kundecenter