Log on

Jyllands-Posten Mit JP

Abonnementsvilkår | Jyllands-Posten printlevering pr. 01.03.2019Abonnementsindhold

Jyllands-Posten kan foretage ændringer i leveringsformen og abonnementsindholdet. Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området. Du kan nedgradere produkt og/eller antal leveringsdage uden varsel. Afvigelser til nærværende vilkår vil være beskrevet i ordrebekræftelsen eller i en særskilt aftale.Personlig side

Med et abonnement hos Jyllands-Posten har du mulighed for at oprette en personlig side på mit.jp.dk. Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Salg af abonnement kan kun ske til myndige personer. Jyllands-Posten forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.Pris

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår af Jyllands-Postens hjemmeside. Abonnementet kan være solgt ifm. en kampagne, og vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste med mindre andet er anført i forbindelse med købet. Jyllands-Posten forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore produkter. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Abonnementet kan med fordel betales automatisk med betalingskort. Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Betales der med kort, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye perioder trækkes automatisk fra den konto, du har oplyst. Ønsker du at betale via girokort, opkræves et girogebyr pr. udsendte regning. Ønsker du at betale via betalingsservice, opkræves et gebyr pr. transaktion. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret. Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du give Jyllands-Posten meddelelse herom senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: første leveringsdag eller dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for allerede leverede produkter frem til tidspunktet for fortrydelse. Fortrydelsesretten gøres gældende ved at rette henvendelse til vores kundecenter. Underrettes der pr. brev eller mail er det tilstrækkeligt, at dette er sendt inden fristens udløb. Ved fortrydelse kan du bruge standardfortrydelsesformularen på mit.jp.dk.Fortrydelsesret ved køb af dagsadgang

Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af dagsadgang.Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges, med mindre andet er anført i forbindelse med købet. Abonnementet opsiges ved telefonisk kontakt til vores kundecenter, pr. e-mail, via kontaktformularen til vores kundecenter på abonnement.jyllands-posten.dk/kundecenter eller pr. brev, att: Kundecenter. Abonnementet kan opsiges med løbende måned plus en måneds varsel. Aftaleperioden løber fra første leveringsdag, og sættes abonnementet i bero, medtages denne periode ikke i beregning af aftaleperioden. Et abonnement fortsætter aktivt med levering af produkt i opsigelsesperioden. Udbetaling af et eventuelt tilgodehavende sker via bankoverførsel. Ved et eventuelt skyldigt beløb fremsendes en opkrævning derpå.Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Ved udebleven papiravis godtgøres et beløb svarende til den gennemsnitlige stykpris pr. avis. Er feriestop inkluderet i abonnementet, godskrives abonnementet produktions- og distributionsomkostninger ved afmelding af papiravisen i ferien. Udeblevne enkeltsektioner og forsinket avis/e-avis godtgøres ikke og der gives ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed. Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis dit krav kan opgøres til et pengebeløb. Hvis du vil klage over Jyllands-Postens markedsføring kan det ske til forbrugerombudsmanden.Kundeundersøgelser

Jf. lovgivning kan du blive tilbud at deltage i markedsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og vurderinger af købsoplevelse hos Jyllands-Posten, uden et forudgående samtykke, da disse henvendelser ikke er omfattet af spamforbuddet.Force majeure

Jyllands-Posten er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.Ansvarsbegrænsning

Jyllands-Posten er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Jyllands-Posten er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Når du tegner et abonnement hos Jyllands-Posten eller opretter en profil i forbindelse med en konkurrence, spørgeskemaundersøgelse eller lignende, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Personoplysninger benyttes først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne benyttes herudover af Jyllands-Posten til markedsføring, salg og kundeservice. Endvidere bruges data til at opnå et bedre kendskab til brugerne på tværs af Jyllands-Postens digitale ydelser. Du kan få oplyst, hvilke data vi har indsamlet om dig ved at kontakte vores kundecenter. På Jyllands-Postens digitale tjenester benytter vi også cookies, som med afsæt i personlige data bruges til at tilpasse de informationer, du får præsenteret (bannerreklamer, redaktionelt indhold, søgninger mv.) Du kan læse mere om indsamling og behandling af personoplysninger, herunder brug af cookies under vores Privatlivspolitik på Jyllands-Posten.dk. Jyllands-Posten er ejet af JP/Politikens Hus A/S og forbeholder sig retten til at udveksle data om abonnenter og brugere på tværs af koncernen.Ophavsret

Ethvert indhold i de af Jyllands-Posten leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Jyllands-Posten.Kontaktoplysninger

Jyllands-Posten

Mediebyen 3

8000 Aarhus C

CVR: 26933676

Tlf.: 87 38 38 38

Kundecenter tlf.: 87 38 37 37

Hjemmeside: abonnement.jyllands-posten.dk/kundecenter